You are here

Администриране на LEED проекти

Изграждането на екологични (самоподдържащи се) сгради може да бъде направено значително по-евтино от традиционното строителство. Защо е така? Малко по-скъпите технологии на устойчивите сгради се възвръщат неколко кратно в процеса на тяхната експлоатация.

Много е важно да се знае, че водещите институции в тази област по света работят с разпознаваеми сертификати за качеството на зелените сгради. Тези сертификати са ясна ориентация за клиентите в конкурентния пазар и придават по-висока стойност на сградата, съответно и на нейната цена!

LEED (Ръководство за енергийно и екологично проектиране – РЕЕП) е международно известна методика за оценяване на зелени сгради.

Вземането на LEED-сертификат е истинско постижение. Комплектуването на документите за проекта изгражда цялостна представа пред отговорните институции, които въз основа на представената документация преценяват доколко собствениците на сградите са се ангажирали да използват зелени строителни практики. Тази преценка на институцията се отразява в различен брой LEED (зелени) точки. Видът и количеството на точките (кредити) показва ангажимента на собственика да прилага зелени строителни практики и да вложи екологични материали в строителството на сградата. За да постигнете всичко това на вас ви е необходим акредитиран професионалист по системата на РЕЕП (LEED Accredited Professional) и Алпенгло консулт предлага пълното обслужване в тази област. За повече информация за нас ще бъде удоволствие да се срещнем с вас!  

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer