You are here

Системи за управление на околната среда

Възможностите за две:

А) да се регистрирате или сертифицирате по традиционните системи за управление на околната среда (СУОС) като EMAS или ISO 14001.

Б) Втория вариант се състой в изработване на индивидуална система от мерки за оптимизацията на въздействието върху околната среда. И при двата начина най-важното е създаването на организиран подход към намаляване на разходите и щетите нанасяни върху околната среда.

 

Чрез системно изясняване на ключови практически индикатори/показатели (КПИ/П) и управленчески организирани фирмени дейности се осъществява въвеждане на СУОС в вашите делови дейности, което подобрява отношението на вашия бизнес с Майката Земя и същевременно добавя стойност на бизнеса ви под формата на по-голяма печалба.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer